Image for post
Image for post

Gezmeye görmeye doyum olur mu, hele de Fethiye ye 3 -4 saat mesafede ki, bir dağa İstanbul dan dostlar da gelecekse fazlaca da düşünmeden cumartesi sabah Korkuteli otobüsünde buldum kendimi. Todosk’un (Toroslar Doğa Sporları Kulübü) 17. Kızlar sivrisi şenliğine katılmak için Antalaya dan gelen grubu Korkutelinde yakaladım. Faik le haberleşip aynı saatlerde Korkuteli’ne ulaştım.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store