20.02.2019 Çarşamba — PANAMA

Cartegena dan Panama ya Copa Air ile 1 saat den kısa sürdü yolculuk, bütün ara uçuşları skyscanner dan aldım. Havaalanından çıkınca sağa dön otobüs lerin olduğu işaretleri takip et. Epey bir yürüyüş ile yolun karşı tarafına geçtim ama nasıl gideceğimi hala bilemiyorum, neyse bir karı koca yardımcı oldular, X482 otobüsüne onların kartı ile bindim. Trafik çok yoğun ve nerdeyse 1 saat sürdü yolculuk. Bir durakta inip bu sefer metro ya bindik, Iglesia de Carmen durağında indim. Sonunda şehrin yeni bölgesinin olduğu belli yüksek binalardan oluşan bölgeye geldim, ve booking.com da bulduğum otele 20 dakika yürüdüm. Aslında…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store